Konspekt lekcji 1 - Liceum Ogólnokształcące o profilu informatycznym.

Temat: Urządzenia wewnętrzne komputera.

Klasa: 2 LO o profilu informatycznym.

Zagadnienie: Charakterystyka i zastosowanie urzadzeń wewnętrznych komputera.

Temat lekcji poprzedniej: Powtórzenie z klasy I - Budowa komputera. ( W klasie pierwszej uczniowie poznają budowę i charakterystyke poszczególnych urzadzeń zewnętrznych oraz skład jednostki centralnej, czyli potrafią wymienić podstawowe urządzenia wewnętrzne komputera.)

Temat lekcji następnej: Dyskusja na temat parametrów sprzętu komputerowego.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne t.j. 90 minut. (Jeżeli zaistnieje taka potrzeba - w zależności od tego z jaką młodzieżą pracujemy i jeżeli będzie taka możliwość - można ten materiał rozłożyć na 3 godziny lekcyjne, tj. 135 min).

Co uczeń powinien już wiedzieć:

Znać pojęcia: przeglądarka internetowa, wyszukiwarka internetowa.

Posiadać umiejętności: korzystania z przeglądarki oraz wyszukiwarki internetowej, zapisywania stron internetowych na dysku twardym komputera.

Cele lekcji:

Uczeń powinien wiedzieć: jakie urządzenia wchodzą w skład jednostki centralnej komputera (płyta główna, procesor, pamięć ROM i RAM, napędy dyskowe: twardy dysk, dyskietka 3,5 calowa, CD - ROM, DVD, karty rozszerzeń: graficzna, dźwiękowa), modem, prędkość transmisji danych, powinien znać ich zastosowanie oraz umieć krótko je scharakteryzować (poza urządzeniami które poznał w klasie I są to także magistrale i gniada rozszrzajace, porty komputera, kontrolery dysków i dyskietek), jak skutecznie, w sieci, wyszukiwać informacje o poszczególnych urządzeniach wewnętrznych komputera,   uświadomić sobie jakie korzyści płyną z używania internetu w domu, szkole, pracy, wdrożyć się do odpowiedzialnego korzystania z internetu i stosowania etykiety internetowej,

Uczeń powinien umieć: odszukać i rozpoznać na zadanym modelu poszczególne części wewnętrzne komputera (potrafi wymienić i zna zastosowanie poszczególnych urządzeń: płyta główna, procesor, pamięć ROM i RAM, napędy dyskowe: twardy dysk, dyskietka 3,5 calowa, CD - ROM, DVD, karty rozszerzeń: graficzna, dźwiękowa, modem), wyszukać stronę internetową informującą o danym modelu urządzenia, odnaleźć jago parametry oraz cenę, zapisać wyszukane strony internetowe na twardym dysku komputera.

Metody nauczania: elementy wykładu, prezentacja, pogadanka,  ćwiczenia.

Formy organizacyjne: stanowisko komputerowe podłączone do internetu, praca w sześcio- i dwuosobowych grupach.

Środki dydaktyczne: rzutnik, foliogramy, części komputerowe, stanowisko komputerowe podłączone do internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 5.0.

Plan lekcji:

  1. przygotowanie klasy do pracy (włączenie komputerów, sprawdzenie obecności),
  2. podanie tematu oraz celów lekcji, 
  3. nawiązanie do materiału z klasy I,
  4. przedstawienie i omówienie foliogramów oraz modeli części komputerowych,
  5. przypomnienie zasad pracy z wyszukiwarką internetową,
  6. przypomnienie zasad zapisywania stron internetowych na dysku,
  7. zebranie wiadomości,
  8. zakończenie.

Przebieg lekcji:

Ad 3) - 4)

czas trwania

czynności nauczyciela

czynności ucznia

uwagi

3 min

Nauczyciel na tablicy przygotowuje szkielet schematu. Schemat1.

Pyt. 1 Z jakich podzespołów składa się komputer? Wymień na początek znane Ci urzadzenia:

a) urzadzenia wejścia

b) urzadzenia wyjścia.

Krótko je scharakteryzuj.

Chętny uczeń podchodzi do tablicy rysuje schemat i wpisuje kolejne urządzenia zewnętrzne komputera.

Schemat2.

Musimy pamiętać o tym, że praca ucznia powinna zostać ocenione. Jeżeli odpowiedź nie będzie kompletna pozostali uczniowie powinni ją uzupełnić.

2 min

Pyt. 2 Wymień na początek znane Ci urzadzenia wewnętrzne.

Chętny uczeń podchodzi do tablicy uzupełnia schemat i wpisuje kolejne urządzenia wewnętrzne komputera.

Schemat3.

Musimy pamiętać o tym, że praca ucznia powinna zostać ocenione. Jeżeli odpowiedź nie będzie kompletna pozostali uczniowie powinni ją uzupełnić.

40 min

Krótka informacja przedstawiona przez ucznia zostaje uzupełniona przez foliogramy:

1. Płyta główna.

2. Mikroprocesor.

3. Magistrala.

4. Port.

5. Pamięci.

6. Kontrolery dysków twardych i napędów dyskietek.

7. Napędy dyskowe.

8. Karty rozszerzeń.

 

Uczniowie przeglądają folioramy, przedstawione przez nauczyciela części komputerowe starają sie odnaleźć na przedstawioneych modelach.

Podczas pracy uczniowie odpowiadaja na pytania, aktywnie pracuja w grupach.

Uczniowie w tej części pracuja w gopach 6 - cio osobowych, maja przed soba komputery odłączone od sieci ze zdjętą obudową.

Nauczyciel kontroluje jak przebiega praca, czy poszczególni uczniowie radzą sobie z odnajdywaniem odpowiednich części.

Nauczyciel powinien pamiętać o tym aby ocenić najaktywniejszych uczniów.

 

45 min

Nauczyciel przypomina zasady pracy z przeglądarką internetową Internet Explorer oraz zasady zapisywania stron na twardy dysk komputera.

Tekst1.

Linki1.

Nauczyciel przypomina zasady wyszukiwania informacji w sieci.

Tekst2.

Linki2.

Zebranie wiadomości, praca domowa.

Uczniowie wykorzystują linki podane przez nauczyciela.

 

 

 

Uczniowie samodzielnie wyszukuja informacji na temat poszczególnych części komputerowych, najciekawsze informacje zapisuja na dysku twardym komputera.

 

Ad 5)

Tekst1.

Jednym z programów, który umożliwia przeglądanie stron WWW jest Internet Explorer. Po uruchomieniu programu automatycznie wczytywana jest jedna ze stron WWW zwana stroną początkową (jeżeli mamy połączenie z internetem). Aby wyświetlić wybraną przez siebie stronę, należy wpisać jej adres w polu na pasku adresu i przycisnąć klawisz ENTER. Strona o podanym adresie zostanie pobrana z sieci i wyświetlona w głównym oknie programu.

Pierwsza strona wyświetlona po podaniu adresu nazywa się stroną domową (ang. Home page). Zazwyczaj jest ona przygotowana jako atrakcyjny spis treści i zawiera linki do podstron, z których się składa.

Internet Explorer pamięta sekwencję ostatnio odwiedzonych stron. Przełączanie się między nimi ułatwiają przyciski Wstecz i Dalej.

Przeglądane przez nas strony internetowe możemy zapisywać na twardym dysku naszego komputera. Pamiętać należy jednak o tym, że najpierw należy utworzyć, w katalogu użytkownika, katalog np. CZĘŚCI, i tam gromadzić bieżące informacje dla zachowania porządku na dysku. Jeżeli odszukaliśmy interesującą nas stronę wybieramy opcję Plik --› Zapisz jako ... , wybieramy nazwę strony lub decydujemy się na nazwę zaproponowaną przez jej twórcę i zapisujemy we wcześniej utworzonym katalogu. Nazwa strony jest jednocześnie nazwą katalogu, który automatycznie zostanie założony obok strony i zgromadzone w nim zostaną wszystkie pliki z obrazkami, czy innymi plikami wstawionymi na danej stronie.

Linki1.

Uczniowie przeglądają ciekawe linki zebrane i przygotowane przez nauczyciela:

www.pcworld.com.pl

www.chip.pl

www.hitachi.com

www.tornado.com.pl

www.intel.com

www.nmc-pe.de

www.promise.com.pl

www.ab.pl

www.veracomp.com.pl

www.comimpex.de

www.bios.com.pl

www.megabajt.com.pl

www.age.pl

www.jtt.com.pl

www.tch.com.pl

www.cadena.com.pl

www.samsung.com.pl

www.connect.pl

www.lucky-star.com.pl

Ad 6)

Tekst2.

Ilość informacji przechowywanych w internecie jest tak ogromna, że kłopotliwe może się okazać odnalezienie miejsc, w których znajdują się poszukiwane wiadomości. Pomocy w odnalezieniu stron dostarczą odpowiednie narzędzia internetowe. Dostęp do tych narzędzi odbywa się poprzez witryny WWW. Aby więc z nich korzystać, należy znać adres takiej witryny.

Uzyskanie bardziej szczegółowych informacji umożliwiają tzw. wyszukiwarki. Z punktu widzenia użytkownika, wyszukiwarka jest stroną internetową, na której w odpowiednim polu wpisujemy interesujące nas hasło i wciskamy przycisk "Szukaj"/"Search". Wtedy poszukuje ona w Internecie stron odpowiadających naszemu opisowi i zwraca nam ich listę. Rzeczywistość jest, jak zwykle, nieco bardziej skomplikowana.

Wyszukiwarka składa się z dwóch części:

  • tzw. "szperacza" (ang. webcrawler) poruszającego się po sieci w poszukiwaniu serwerów i stron internetowych;
  • narzędzia indeksującego (budującego łatwy do przeszukania indeks znalezionych stron).

Tak więc jakość danej usługi wyszukującej zależna jest od tego, jak skutecznie szperacz znajduje strony i serwery warte zapamiętania i od tego, jak wydajnie znajdowane są informacje w indeksie odpowiadające wpisanemu przez nas zapytaniu.

Szperacze różnią się także głębokością, z jaką "wchodzą" w dany serwis internetowy. Płytki szperacz może obejrzeć stronę główną i kilka stron pochodnych, zaś głęboki może zapuścić się we wszystkie odsyłacze dostępne na kolejnych stronach.

My będziemy korzystać z wyszukiwarek Polskich, gdyż nas interesować będą katalogi adresów do polskich stron internetowych.

Linki2.

Użyjemy więc:

Uczniowie korzystając z wybranej wyszukiwarki odnajdą informacje przedstawione przez producentów sprzętu komputerowego na ich stronach internetowych..

Ad 7)

Zebranie wiadomości.

Podumowanie lekcji - chętni uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytania.

Jaką role spełnia karta rozszerzajaca?

Wymień przykłady kart rozszerzajacych.

Do czego służy pamięć RAM w komputerze?

W jaki sposób podłączamy urządządzenia zewnetrzne typu myszka, drukarka do komputera?

Jakie znasz nośniki informacji w komputerze?

Ad 8)

Praca domowa.

Uczniowie kopiują na dyskietki zebrane strony internetowe i w domu przygotują ciekawe konfiguracje sprzętowe z uwzglądnieniem parametrów sprzętu danej firmy oraz ceny.

Materiały źródłowe:

Źródła

Ewa Stelczyk - nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół Zawodowych im. T. Kościuszki w Oławie