Konspekt lekcji 2 - Liceum Ogólnokształcące o profilu informatycznym

Temat: Budowa i zastosoawanie sieci komputerowych.

Klasa: 2 LO o profilu informatycznym.

Zagadnienie: Charakterystyka, zastosowanie i budowa sieci komputerowych.

Temat lekcji poprzedniej: Dyskusja na temat parametrów sprzętu komputerowego.

Temat lekcji następnej: Moja koncepcja pracowni komputerowej.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne t.j. 90 minut.

Co uczeń powinien już wiedzieć:

Znać pojęcia:  sprzęt komputerowy, karta rozszerzeń, przeglądarka internetowa, wyszukiwarka internetowa.

Posiadać umiejętności:  modem, posiada umiejętność korzystania z przeglądarki oraz wyszukiwarki internetowej, zapisywania stron internetowych na dysku twardym komputera.

Cele lekcji:

Uczeń powinien wiedzieć:  co to jest sieć komputerowa, na czym polega praca w takiej sieci, jakie korzyści płynął z pracy w sieci komputerpowej, jak skutecznie, w sieci, wyszukiwać informacje o poszczególnych urządzeniach komputerowych,   uświadomić sobie jakie korzyści płyną z używania internetu w domu, szkole, pracy, wdrożyć się do odpowiedzialnego korzystania z internetu i stosowania etykiety internetowej,

Uczeń powinien umieć: odszukać i rozpoznać na zadanym modelu poszczególne części wewnętrzne komputera, wyszukać stronę internetową informującą o danym modelu urządzenia, odnaleźć jago parametry oraz cenę, zapisać wyszukane strony internetowe na twardym dysku komputera.

Metody nauczania: elementy wykładu, prezentacja, pogadanka,  ćwiczenia.

Formy organizacyjne: stanowisko komputerowe podłączone do internetu, praca w dwuosobowych grupach.

Środki dydaktyczne: rzutnik, foliogramy, stanowisko komputerowe podłączone do internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 5.0.

Plan lekcji:

  1. przygotowanie klasy do pracy (włączenie komputerów, sprawdzenie obecności),
  2. podanie tematu oraz celów lekcji, 
  3. przypomnienie z klasy I wiadomości dotyczacych pracy w sieci komputerowej,
  4. przedstawienie i omówienie foliogramów,
  5. przypomnienie zasad pracy z wyszukiwarką internetową,
  6. przypomnienie zasad zapisywania stron internetowych na dysku,
  7. zebranie wiadomości,
  8. zakończenie.

Ad 3) - 4)

czas trwania

czynności nauczyciela

czynności ucznia

uwagi

5 min

Pyt. 1

Podłączenie komputerów do sieci umożliwia ich użytkownikom korzystanie z tzw. usług sieciowych. Z jakich usług już korzystaliśmy w klasie I?

Pyt. 2

Jaką sieć mamy u nas w pracowni? Kto pokusi się o narysowanie na tablicy schematu sieci w naszej pracowni?

Spodziewane odpowiedzi uczniów:

- współużytkowanie drukarki i skanera,

- używanie programów zainstalowanych na serwerze,

- przesyłanie komunikatów w sieci,

- przeglądanie katalogów i plików udostępnionych przez kolegów i kolezanki.

Jeden z uczniów rysuje na tablicy schemat sieci Novell w szkolnej pracowni komputerowej. Schemat1.

O takich możliwościach sieci komputerowej w pracowni szkolnej mowa była w klasie I. Te możliwości uczniowie sprawdzali już w klasie I.

 

Wszyscy uczniowie, którzy biorą udział w dyskusji powinni otrzymać oceny.

40 min

Przedstawienie foliogramów:

1. Pojęcie sieci komputerowej.

2. Rodzaje sieci komputerowych.

3. Elementy składowe sieci komputerwej.

4. Podstawowe topologie sieci komputerowych.

5. Środowisko i oprogramowanie sieciowe.

6. Standardy sieci lokalnych - sieć komputerowa LAN.

Uczniowie podczas przeglądania folderów notują sobie najważniejsze pojęcia oraz zadają dodatkowe pytania nauczycielowi.

Każdy z podrozdziałów kończy się pytaniami na które uczniowie po danej lekcji powinni znać odpowiedzi.

Nauczyciel powinien zaakcentować, które pojęcia są najważniejsze i jaką partie materiału uczniowie powinni opanować na następne zajęcia.

45 min

Nauczyciel przypomina zasady pracy z przeglądarką internetową Internet Explorer oraz zasady zapisywania stron na twardy dysk komputera.

Tekst1.

Linki1.

Nauczyciel przypomina zasady wyszukiwania informacji w sieci.

Tekst2.

Linki2.

Zebranie wiadomości, praca domowa.

Uczniowie wykorzystują linki podane przez nauczyciela.

 

 

 

Uczniowie samodzielnie wyszukuja informacji na temat poszczególnych części komputerowych, najciekawsze informacje zapisuja na dysku twardym komputera.

 

Ad 5)

Tekst1.

Jednym z programów, który umożliwia przeglądanie stron WWW jest Internet Explorer. Po uruchomieniu programu automatycznie wczytywana jest jedna ze stron WWW zwana stroną początkową (jeżeli mamy połączenie z internetem). Aby wyświetlić wybraną przez siebie stronę, należy wpisać jej adres w polu na pasku adresu i przycisnąć klawisz ENTER. Strona o podanym adresie zostanie pobrana z sieci i wyświetlona w głównym oknie programu.

Pierwsza strona wyświetlona po podaniu adresu nazywa się stroną domową (ang. Home page). Zazwyczaj jest ona przygotowana jako atrakcyjny spis treści i zawiera linki do podstron, z których się składa.

Internet Explorer pamięta sekwencję ostatnio odwiedzonych stron. Przełączanie się między nimi ułatwiają przyciski Wstecz i Dalej.

Przeglądane przez nas strony internetowe możemy zapisywać na twardym dysku naszego komputera. Pamiętać należy jednak o tym, że najpierw należy utworzyć, w katalogu użytkownika, katalog np. CZĘŚCI, i tam gromadzić bieżące informacje dla zachowania porządku na dysku. Jeżeli odszukaliśmy interesującą nas stronę wybieramy opcję Plik --› Zapisz jako ... , wybieramy nazwę strony lub decydujemy się na nazwę zaproponowaną przez jej twórcę i zapisujemy we wcześniej utworzonym katalogu. Nazwa strony jest jednocześnie nazwą katalogu, który automatycznie zostanie założony obok strony i zgromadzone w nim zostaną wszystkie pliki z obrazkami, czy innymi plikami wstawionymi na danej stronie.

Linki1.

Uczniowie przeglądają ciekawe linki zebrane i przygotowane przez nauczyciela:

www.chip.pl

www.pcworld.com.pl

www.3com.pl

www.idealan.com.pl

www.lucent.com.pl

 

Ad 6)

Tekst2.

Ilość informacji przechowywanych w internecie jest tak ogromna, że kłopotliwe może się okazać odnalezienie miejsc, w których znajdują się poszukiwane wiadomości. Pomocy w odnalezieniu stron dostarczą odpowiednie narzędzia internetowe. Dostęp do tych narzędzi odbywa się poprzez witryny WWW. Aby więc z nich korzystać, należy znać adres takiej witryny.

Uzyskanie bardziej szczegółowych informacji umożliwiają tzw. wyszukiwarki. Z punktu widzenia użytkownika, wyszukiwarka jest stroną internetową, na której w odpowiednim polu wpisujemy interesujące nas hasło i wciskamy przycisk "Szukaj"/"Search". Wtedy poszukuje ona w Internecie stron odpowiadających naszemu opisowi i zwraca nam ich listę. Rzeczywistość jest, jak zwykle, nieco bardziej skomplikowana.

Wyszukiwarka składa się z dwóch części:

  • tzw. "szperacza" (ang. webcrawler) poruszającego się po sieci w poszukiwaniu serwerów i stron internetowych;
  • narzędzia indeksującego (budującego łatwy do przeszukania indeks znalezionych stron).

Tak więc jakość danej usługi wyszukującej zależna jest od tego, jak skutecznie szperacz znajduje strony i serwery warte zapamiętania i od tego, jak wydajnie znajdowane są informacje w indeksie odpowiadające wpisanemu przez nas zapytaniu.

Szperacze różnią się także głębokością, z jaką "wchodzą" w dany serwis internetowy. Płytki szperacz może obejrzeć stronę główną i kilka stron pochodnych, zaś głęboki może zapuścić się we wszystkie odsyłacze dostępne na kolejnych stronach.

My będziemy korzystać z wyszukiwarek Polskich, gdyż nas interesować będą katalogi adresów do polskich stron internetowych.

Linki2.

Użyjemy więc:

Uczniowie korzystając z wybranej wyszukiwarki odnajdą informacje przedstawione przez producentów sprzętu komputerowego na ich stronach internetowych..

Ad 7)

Zebranie wiadomości.

Podumowanie lekcji - chętni uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytania.

Ad 8)

Praca domowa.

Uczniowie kopiują na dyskietki zebrane strony internetowe i w domu przygotują projekt pracowni komputerowej w której komputery są połączone w sieć. W swoim projekcie powinni uwzglądnić wymagania sprzętowe z uwzglądnieniem parametrów sprzętu danej firmy oraz ceny.

Materiały źródłowe:

Źródła

Ewa Stelczyk - nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół Zawodowych im. T. Kościuszki w Oławie