Rodzaje sieci komputerowych

Najprostsza sieć komputerowa powstaje już przez połączenie ze sobą dwóch komputerów. Im liczba komputerów w sieci jest większa, tym bardziej skomplikowaną strukturę ona posiada i zajmuje większy obszar.

Podstawowym kryterium podziału sieci komputerowych jest obszar zajmowany przez sieć.

Rozróżniamy tutaj trzy podstawowe typy sieci komputerowych:

·        LAN - sieć lokalna, sieć o najmniejszym zasięgu, obejmująca budynek lub grupę sąsiadujących budynków,

·        MAN - sieć miejska, sieć obejmująca swoim zasięgiem miasto,

·        WAN - sieć rozległa, sieć o dużym zasięgu, przekraczającym obszar jednego miasta - np. sieć łącząca rozsiane po kraju lub świecie oddziały przedsiębiorstwa.

Do zarządzania zasobami sieci służy serwer. Jest to wydzielony komputer, na którym znajduje się systemowe oprogramowanie sieciowe oraz zasoby (pliki, dyski, aplikacje, drukarki itp.). Wykonuje on określone zadania dla użytkowników sieci oraz czuwa nad prawidłowym korzystaniem z jego zasobów. Mówimy wówczas o sieci z wydzielonym serwerem. Na każdym serwerze musi być zainstalowany wielodostępny system operacyjny. Każdy z nich (Unix, Linux, Windows NT) wyposażony jest w zintegrowane oprogramowanie sieciowe. Pojęcie serwer, najprościej mówiąc, dotyczy maszyny, która w sposób kontrolowany przez administratora umożliwia korzystanie z jej zasobów.

Możemy się spotkać z następującymi terminami dla serwerów:

· serwer sieciowy - wspólne korzystanie z zasobów sieci,

· serwer baz danych - wspólne korzystanie z danych,

· serwer WWW - wspólne korzystanie ze stron internetowych,

· serwer FTP - wspólne korzystanie z usługi pobierania plików,

· serwer druku - wspólne korzystanie z drukarek,

· serwer aplikacji - wspólne korzystanie z programów.

Serwer (server) - główny komputer w sieci, wykonujący określone usługi na rzecz innych komputerów. Serwerami mogą być wydajne komputery klasy PC lub komputery typu mainframe.

Stosuje się także sieci bez wydzielonego serwera - równorzędne lub równoprawne. W dużych przedsiębiorstwach i instytucjach istnieje kilka lub kilkanaście sieci lokalnych. W ich obrębie mogą pracować poszczególne grupy robocze. W celu połączenia danych ze wszystkich grup roboczych w jedną logiczną całość, tworzy się sieć korporacyjną. Obecnie sieci tego typu są zwykle oparte na idei intranetu.

Intranet - wewnętrzna sieć lokalna w przedsiębiorstwie lub instytucji, zbudowana w oparciu o technologię wykorzystywaną w sieci WWW. Serwer WWW udostępnia swoje zasoby wewnątrz przedsiębiorstwa lub instytucji.

Grupa robocza (Work Group) - grupa użytkowników w sieci mająca zdefiniowane dla niej zasoby programowe i sprzętowe. W obrębie jednej sieci może istnieć wiele grup roboczych.

W dużych instalacjach, w których pracuje kilkaset lub kilka tysięcy komputerów tworzy się podsieci lokalne. Są one następnie łączone ze sobą w sieć szkieletową. Konstrukcja tego typu to szybka magistrala transmisji danych, która obsługuje ruch międzysieciowy.

Pytania i polecenia:

l. Wyjaśnij pojęcie sieć Intranet.

2. Wyjaśnij różnicę pomiędzy siecią komputerową i systemem wielodostępnym.

3. Podziel sieci komputerowe pod względem obszaru ich występowania.

4. Scharakteryzuj poszczególne rodzaje sieci.

5. Czym wyróżnia się serwer od zwykłych komputerów w sieci?

konspekt