Port komputera

Komputer korzysta z całego szeregu urządzeń zewnętrznych typu: klawiatura, mysz, drukarka, itd. W celu umożliwienia połączenia komputera z tymi urządzeniami posiada on złącze nazywane portem.

Port - złącze w komputerze umożliwiające podłączenie urządzeń zewnętrznych. W przypadku komputerów klasy IBM PC rozróżniamy porty szeregowe i równoległe. Porty szeregowe oznaczane są w zależności od ich liczby, odpowiednio COM1, COM2, itd. Dla odmiany porty równoległe są oznaczane LPT1, LPT2, itd. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega na ich wyglądzie oraz sposobie kodowania przesyłanych sygnałów (prędkości

Urządzenia łączone z komputerem za pomocą portów nazywane są popularnie urządzeniami peryferyjnymi. Przykładem połączenia przez port szeregowy, np. COMI, jest połączenie myszki z komputerem. Natomiast przez port równoległy, np. LPT 1, możemy połączyć z komputerem drukarkę.

W przypadku płyt nowej generacji mamy do czynienia z tzw. portem USB (Universal Serial Bus). Pozwala on dołączy do komputera urządzenia peryferyjne, np. skaner, mysz, itd. Tym samym może on z powodzeniem zastępować port szeregowy i równoległy, zapewniając jednocześnie większą szybkość transferu danych. Dostarcza on również napięcie do urządzenia.

                                                                       Usb.jpg (23535 bytes)

Konspekt