Pojęcie sieci komputerowej

Sieć komputerowa (network) - grupa komputerów oraz urządzeń jak drukarki i plotery, które są połączone ze sobą za pomocą odpowiednich łączy. Pomiędzy poszczególnymi komputerami istnieje możliwość wymiany informacji oraz dzielenie się zasobami. Transmisja danych pomiędzy wszystkimi urządzeniami w sieci odbywa się przy wykorzystaniu przewodów miedzianych, światłowodów, podczerwieni oraz fal radiowych

Innym sposobem połączenia komputerów jest tzw. system wielodostępowy. Opiera się on na komputerze centralnym posiadającym system operacyjny i oprogramowanie, z którym połączone są terminale. Komputer centralny jest zwykle maszyną typu mainframe (mainframe komputer) lub mocnym serwerem. Są to duże maszyny zawierające wiele procesorów, które charakteryzują się bardzo dużą mocą obliczeniową oraz szybkim przetwarzaniem danych. Połączenie terminala z komputerem centralnym realizuje się fizycznie za pomocą łączy kablowych, światłowodowych lub poprzez urządzenia teletransmisyjne. Przykładem systemu wielodostępowego może być system popularnych bankomatów, które spełniają rolę terminali. W momencie korzystania z nich łącza się one z komputerem centralnym w banku zawierającym informacje o rachunku klienta. W zależności od uzyskanych danych w określony sposób realizują zlecenie klienta.

Terminal (terminal) - urządzenie składające się z monitora, elektroniki sterującej i klawiatury, przeznaczone do komunikowania się z komputerem centralnym. Rozróżniamy terminale inteligentne oraz nieinteligentne (głuche). Pierwszy z nich posiada procesor, pamięć oraz pewną formę oprogramowania umożliwiającą przetwarzanie danych, w przeciwieństwie do terminala nieinteligentnego, który wszystkie operacje wykonuje za pośrednictwem komputera centralnego. Terminal posiada wewnętrzne, stałe oprogramowanie służące do jego konfiguracji.

konspekt