Mikroprocesor

Mikroprocesor jest głównym elementem każdego komputera. Rodzaj procesora zastosowanego w komputerze jest praktycznie głównym kryterium klasyfikacji komputerów osobistych.

Mikroprocesor - mikroukład krzemowy zwierający jednostkę komputera (CPU- Central Processing Unit). Zadaniem mikroprocesora jest wykonywanie zadań na podstawie instrukcji otrzymanych od program.

Podstawowym parametrem mikroprocesora jest zegar, który określa, z jaką częstotliwością mikroprocesor przetwarza dane. Częstotliwość zegara jest podawana w MHz (megahercach). Rynek procesorów zmienia się bardzo szybko i przynajmniej raz do roku pojawia się całkowicie nowy produkt, który generuje nową klasę komputerów. W chwili obecnej najpopularniejszą grupą są procesory firmy Intel: Pentium II Celeron (500 MHz) i Pentium III (500, 533 i 600 MHz) oraz firmy AMD: K6 II (400 MHz) i Athlon (600 MHz).

                                    procesor.jpg (19036 bytes)

W zależności od typu procesora, mamy do czynienia z różnymi typami jego gniazda na płycie głównej.

Gniazdo procesora:

 

Socket 5- w gnieździe tym możemy umieścić procesory Pentium P54C. Jeżeli mamy takie gniazdo na płycie głównej, to nie możemy zainstalować w nim procesora Pentium MMX, a jedynie Pentium MMX Overdrive.

Stocket A-w gnieździe tym możemy umieścić procesor Athlon.

Socket 7- gniazdo do którego możemy wstawić zarówno procesory Pentium P54C, jak i Pentium P55C (MMX), a także w większości przypadków, procesory AMD K5/K6 i Cyrix M1/M2, jednak istnienie takiej możliwości najlepiej sprawdzić w instrukcji płyty głównej.

Socket 8- gniazdo to przeznaczone jest wyłącznie dla procesorów Pentium Pro.

Slot 1- tak zwane złącze krawędziowe- nowy standard montażu procesorów na płycie głównej. Przeznaczony jest do procesora Pentium II, III. Po zastosowaniu odpowiedniego adaptera można również włożyć doń Pentium Pro, jednak tylko w przypadku chipsetu obsługującego ten procesor.

Konspekt