Kontrolery dysków twardych i napędów dysków

Współpraca z komputerem urządzeń pamięci masowej typu: dysk twardy, napęd dyskietek czy napęd CD-ROM jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem układu zwanego kontrolerem.

Kontroler dyskietek jest zawsze umieszczany bezpośrednio na płycie głównej podobnie jak kontroler dysków twardych typu EIDE. Natomiast kontrolery SCSI są zwykle realizowane w postaci kart rozszerzeń.

Kontroler (controller) - układ na płycie głównej umożliwiający podłączenia do komputera urządzeń typu: napęd dyskietek, dysk twardy, napęd CDROM czy ostatnio także napędów LS-120 czy Zip Drive.

         plyta2.jpg (53472 bytes)

Kontroler ESE

EIDE (Enhanced Intelligent Drive Electronics) - standardowo umieszczany na płytach głównych typ kontrolera dysków twardych lub napadów. Obecnie są to kontrolery dwukanałowe (kanał primary i secondary). Za pomocą odpowiedniej taśmy łączącej do jednego kanału kontrolera możemy podłączyć dwa urządzenia typu: dysk twardy, napęd CD-ROM, napęd dyskietek typu LS-120, itd.

Kontroler SCSI

SCSI (Smal1 Computers Systems Interface) - drugi ze standardów kontrolerów umożliwiających podłączenie do komputera dysków twardych czy napędów CD-ROM (a także innych urządzeń, np. skanera). W przeciwieństwie do kontrolerów EIDE, są one rzadko montowane bezpośrednio na płytach głównych. Zwykle występują w postaci dodatkowych kart typu PCI. Z jednym kontrolerem typu SCSI możemy podłączyć do 15 urządzeń. Kontrolery tego typu są instalowane najczęściej w serwerach lub w wydajnych stacjach roboczych ze względu na swoją większą wydajność niż ESE. Są też dużo droższe.

Konspekt