Konspekt lekcji 6 - Liceum Ogólnokształcące - muzyka

 

Temat: Moje fascynacje muzyczne.

Klasa: 3 b Liceum Ogólnokształcące - profil informatyczny.

Zagadnienie: Przygotowanie do gazetki szkolnej artykułu dotyczącego Twojej ulubionej muzyki, zespołu muzycznego, którego słuchasz najchętniej.

Temat lekcji poprzedniej: Wyszukiwanie informacji w sieci (lekcja informatyki).

Temat lekcji następnej: Przygotowanie artykułu do gazetki szkolnej.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne t.j. 90 minut.

Co uczeń powinien już wiedzieć:

Znać pojęcia: modem, prędkość transmisji danych, przeglądarka internetowa, wyszukiwarka internetowa.

Posiadać umiejętności: korzystania z przeglądarki oraz wyszukiwarki internetowej, zapisywania stron internetowych na dysku twardym komputera.

Cele lekcji:

Uczeń powinien wiedzieć: jak skutecznie wyszukiwać informacje w sieci oraz jak wykorzystać już gotowe adresy do stron internetowych, uświadomić sobie jakie korzyści płyną z używania internetu w domu, szkole, pracy, wdrożyć się do odpowiedzialnego korzystania z internetu i stosowania etykiety internetowej,

Uczeń powinien umieć: wyszukać stronę internetową informującą o działalności ulubionego zespołu muzycznego, ulubionego wokalisty, wyszukać strony z fragmentami muzyki, tekstami piosenek, fotografiami idoli, zapisać wyszukane strony internetowe na twardym dysku komputera (lub ich fragmenty).

Metody nauczania: pogadanka, elementy wykładu, prezentacja, ćwiczenia.

Formy organizacyjne: stanowisko komputerowe podłączone do internetu, praca w dwuosobowych grupach.

Środki dydaktyczne: stanowisko komputerowe podłączone do internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 5.0.

Plan lekcji:

  1. część organizacyjna (włączenie komputerów, sprawdzenie obecności),
  2. podanie tematu lekcji i zapoznanie z nim uczniów,
  3. przypomnienie zasad pracy z przeglądarką internetową,
  4. przypomnienie zasad pracy z wyszukiwarką internetową,
  5. podsumowanie,
  6. zakończenie.

Przebieg lekcji:

Ad 3)

Jednym z programów, który umożliwia przeglądanie stron WWW jest Internet Explorer. Po uruchomieniu programu automatycznie wczytywana jest jedna ze stron WWW zwana stroną początkową (jeżeli mamy połączenie z internetem). Aby wyświetlić wybraną przez siebie stronę, należy wpisać jej adres w polu na pasku adresu i przycisnąć klawisz ENTER. Strona o podanym adresie zostanie pobrana z sieci i wyświetlona w głównym oknie programu.

Pierwsza strona wyświetlona po podaniu adresu nazywa się stroną domową (ang. Home page). Zazwyczaj jest ona przygotowana jako atrakcyjny spis treści i zawiera linki do podstron, z których się składa.

Internet Explorer pamięta sekwencję ostatnio odwiedzonych stron. Przełączanie się między nimi ułatwiają przyciski Wstecz i Dalej.

Podczas przeglądania kolejnych stron Explorer tworzy historię sesji, czyli zbiór adresów ostatnio odwiedzonych. Aby zapoznać się z historią, należy kliknąć przycisk Historia. Wtedy wyświetli się w lewej części okna pasek prezentujący zawartość folderu Historia z podziałem na konkretne dni (np. poniedziałek (w tym tygodniu), dzisiaj, tydzień 99-01-12).

Internet Explorer w trakcie instalacji tworzy folder Ulubione. W folderze tym warto przechowywać adresy ulubionych stron, czyli te do których najczęściej powracamy podczas podróży w sieci. Do zawartości folderu Ulubione mamy dostęp bezpośrednio z paska narzędzi za pomocą ikonki Ulubione.

Uczniowie przeglądają ciekawe linki zebrane i przygotowane przez nauczyciela:

http://www.t-love.pnet.pl/

klasyka.cavern.com.pl

www.si.edu/ajazzh

Ad 4)

Ilość informacji przechowywanych w internecie jest tak ogromna, że kłopotliwe może się okazać odnalezienie miejsc, w których znajdują się poszukiwane wiadomości. Pomocy w odnalezieniu stron dostarczą odpowiednie narzędzia internetowe. Dostęp do tych narzędzi odbywa się poprzez witryny WWW. Aby więc z nich korzystać, należy znać adres takiej witryny.

Uzyskanie bardziej szczegółowych informacji umożliwiają tzw. wyszukiwarki. Z punktu widzenia użytkownika, wyszukiwarka jest stroną internetową, na której w odpowiednim polu wpisujemy interesujące nas hasło i wciskamy przycisk "Szukaj"/"Search". Wtedy poszukuje ona w Internecie stron odpowiadających naszemu opisowi i zwraca nam ich listę. Rzeczywistość jest, jak zwykle, nieco bardziej skomplikowana.

Wyszukiwarka składa się z dwóch części:
- tzw. "szperacza" (ang. webcrawler) poruszającego się po sieci w poszukiwaniu serwerów i stron internetowych;
- narzędzia indeksującego (budującego łatwy do przeszukania indeks znalezionych
stron).

Tak więc jakość danej usługi wyszukującej zależna jest od tego, jak skutecznie szperacz znajduje strony i serwery warte zapamiętania i od tego, jak wydajnie znajdowane są informacje w indeksie odpowiadające wpisanemu przez nas zapytaniu.

Szperacze różnią się także głębokością, z jaką "wchodzą" w dany serwis internetowy. Płytki szperacz może obejrzeć stronę główną i kilka stron pochodnych, zaś głęboki może dojść do wszystkich odsyłaczy na kolejnych stronach..

My będziemy korzystać z wyszukiwarek Polskich gdyż nas interesować będą katalogi adresów do polskich stron internetowych.

Użyjemy więc:

Uczniowie korzystając z wybranej wyszukiwarki będą szukać informacji o swoich ulubionych zespołach muzycznych, ulubionych piosenkarzach, ulubionym rodzaju muzyki. Wyszukają informacji o historii zespołów, tekstów piosenek, trasach koncertowych.

Ad 5) Przeglądane przez nas strony internetowe możemy zapisywać na twardym dysku naszego komputera. Pamiętać należy jednak o tym, że najpierw należy utworzyć, w katalogu użytkownika, katalog np. ARTYKUŁ, i tam gromadzić bieżące informacje dla zachowania porządku na dysku. Jeżeli odszukaliśmy interesującą nas stronę wybieramy opcję Plik --›Zapisz jako ... , wybieramy nazwę strony lub decydujemy się na nazwę zaproponowaną przez jej twórcę i zapisujemy we wcześniej utworzonym katalogu. Nazwa strony jest jednocześnie nazwą katalogu, który automatycznie zostanie założony obok strony i zgromadzone w nim zostaną wszystkie pliki z obrazkami, czy innymi plikami wstawionymi na danej stronie.

 Na kolejnej lekcji każda grupa zbierze zapisane na dysku informacje i przygotuje artykuł do gazetki szkolnej.

Ewa Stelczyk - nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół Zawodowych im. T. Kościuszki w Oławie