Konspekt lekcji 5 - Liceum Ogólnokształcące - plastyka

 

Temat: Sztuka dawna i współczesna.

Klasa: 3 b Liceum Ogólnokształcące - profil informatyczny.

Zagadnienie: Wyszukiwanie informacji o sztuce dawnej i współczesnej, znajdującej się na stronach internetowych i uzupełnienie bazy danych adresów do stron internetowych promujących sztukę.

Temat lekcji poprzedniej: Wyszukiwanie informacji w sieci.

Temat lekcji następnej: Sztuka dawna i współczesna – budowanie bazy ciekawych i wartościowych adresów.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne t.j. 90 minut.

Co uczeń powinien już wiedzieć:

Znać pojęcia: modem, prędkość transmisji danych, przeglądarka internetowa, wyszukiwarka internetowa.

Posiadać umiejętności: korzystania z przeglądarki oraz wyszukiwarki internetowej, zapisywania stron internetowych na dysku twardym komputera, zapisywać fragmenty stron internetowych na dysku twardym np. zdjęcia, teksty, fragmenty tekstów.

Cele lekcji:

Uczeń powinien wiedzieć: jak skutecznie wyszukiwać informacje w sieci oraz jak wykorzystać już gotowe adresy do stron internetowych, uświadomić sobie jakie korzyści płyną z używania internetu w domu, szkole, pracy, wdrożyć się do odpowiedzialnego korzystania z internetu i stosowania etykiety internetowej,

Uczeń powinien umieć: wyszukać stronę internetową informującą o malarstwie, sztuce współczesnej i dawnej, zwiedzić galerię internetową lub muzeum, zapisać wyszukane strony internetowe na twardym dysku komputera.

Metody nauczania: pogadanka, elementy wykładu, prezentacja, ćwiczenia.

Formy organizacyjne: stanowisko komputerowe podłączone do internetu, praca grupowa i samodzielna.

Środki dydaktyczne: stanowisko komputerowe podłączone do internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 5.0.

Plan lekcji:

  1. część organizacyjna (włączenie komputerów, sprawdzenie obecności),
  2. podanie tematu lekcji i zapoznanie z nim uczniów,
  3. przypomnienie zasad pracy z przeglądarką internetową,
  4. przypomnienie zasad pracy z wyszukiwarką internetową,
  5. podsumowanie,
  6. zakończenie.

Przebieg lekcji:

Ad 3)

Jednym z programów, który umożliwia przeglądanie stron WWW jest Internet Explorer. Po uruchomieniu programu automatycznie wczytywana jest jedna ze stron WWW zwana stroną początkową (jeżeli mamy połączenie z internetem). Aby wyświetlić wybraną przez siebie stronę, należy wpisać jej adres w polu na pasku adresu i przycisnąć klawisz ENTER. Strona o podanym adresie zostanie pobrana z sieci i wyświetlona w głównym oknie programu.

Pierwsza strona wyświetlona po podaniu adresu nazywa się stroną domową (ang. Home page). Zazwyczaj jest ona przygotowana jako atrakcyjny spis treści i zawiera linki do podstron, z których się składa.

Internet Explorer pamięta sekwencję ostatnio odwiedzonych stron. Przełączanie się między nimi ułatwiają przyciski Wstecz i Dalej.

Internet Explorer w trakcie instalacji tworzy folder Ulubione. W folderze tym warto przechowywać adresy ulubionych stron, czyli te do których najczęściej powracamy podczas podróży w sieci. Do zawartości folderu Ulubione mamy dostęp bezpośrednio z paska narzędzi za pomocą ikonki Ulubione.

Uczniowie przeglądają ciekawe linki zebrane i przygotowane przez nauczyciela:

http://www.galeria.euromedia.pl/

wirtualna galeria Grzegorza Króla, który wyraża swoimi pracami protest przeciwko degradacji środowiska

www.wprost.pl/olbinski

festiwal wyobraźni - plakaty i rysunki

http://www.artwalker.com/

pejzaże

http://www.museoscienza.org/

internetowa wersja Włoskiego Muzeum Nauki i Techniki

www.geocities.com/paris/maison/9822

grafika rysunki fotografie

witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html

katalog stron omawiających poszczególne epoki (historia sztuki)

Ad 4)

Ilość informacji przechowywanych w internecie jest tak ogromna, że kłopotliwe może się okazać odnalezienie miejsc, w których znajdują się poszukiwane wiadomości. Pomocy w odnalezieniu stron dostarczą odpowiednie narzędzia internetowe. Dostęp do tych narzędzi odbywa się poprzez witryny WWW. Aby więc z nich korzystać, należy znać adres takiej witryny.

Uzyskanie bardziej szczegółowych informacji umożliwiają tzw. wyszukiwarki. Z punktu widzenia użytkownika, wyszukiwarka jest stroną internetową, na której w odpowiednim polu wpisujemy interesujące nas hasło i wciskamy przycisk "Szukaj"/"Search". Wtedy poszukuje ona w Internecie stron odpowiadających naszemu opisowi i zwraca nam ich listę. Rzeczywistość jest, jak zwykle, nieco bardziej skomplikowana.

Wyszukiwarka składa się z dwóch części:
- tzw. "szperacza" (ang. webcrawler) poruszającego się po sieci w poszukiwaniu serwerów i stron internetowych;
- narzędzia indeksującego (budującego łatwy do przeszukania indeks znalezionych stron).

Tak więc jakość danej usługi wyszukującej zależna jest od tego, jak skutecznie szperacz znajduje strony i serwery warte zapamiętania i od tego, jak wydajnie znajdowane są informacje w indeksie odpowiadające wpisanemu przez nas zapytaniu.

Szperacze różnią się także głębokością, z jaką "wchodzą" w dany serwis internetowy. Płytki szperacz może obejrzeć stronę główną i kilka stron pochodnych, zaś głęboki może zapuścić się we wszystkie odsyłacze dostępne na kolejnych stronach.

My będziemy korzystać z wyszukiwarek Polskich gdyż nas interesować będą katalogi adresów do polskich stron internetowych.

Użyjemy więc:

Zadaniem uczniów jest za pomocą wybranej wyszukiwarki odnaleźć: Luwr, Wersal oraz zabytki kultury i sztuki w Polsce: Zamek Królewski w Warszawie itp. Warto tu skorzystać z gotowych skatalogowanych adresów np. na Onecie czy w Wirtualnej Polsce. Znalezione adresy uczniowie dopiszą do bazy danych informacji o sztuce dawnej i współczesnej. Te informacje niezbędne będą do przeprowadzenia lekcji pokazowej z okazji "Dnia otwartych drzwi", kiedy to uczniowie przybliżą swoim rodzicom zasadę działania internetu i pokażą im najciekawsze adresy dotyczące właśnie sztuki współczesnej i dawnej. Stworzy to możliwość osobom z małych miejscowości i wsi obejrzenia najsłynniejszych dzieł kultury światowej.

Ewa Stelczyk - nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół Zawodowych im. T. Kościuszki w Oławie