Konspekt lekcji 4 - Liceum Ogólnokształcące

- godzina do dyspozycji wychowawcy.

Temat: Wycieczka klasowa.

Klasa: 3 b Liceum Ogólnokształcące - profil informatyczny.

Zagadnienie: Zaproponowanie wychowawcy klasy wycieczki do wybranego przez siebie miejsca, przygotowanie folderu informującego o przewidywanych atrakcjach oraz kosztach a także formie wyjazdu.

Temat lekcji poprzedniej: Wyszukiwanie informacji w sieci.

Temat lekcji następnej: Przygotowanie i wydrukowanie folderu.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne t.j. 90 minut.

Co uczeń powinien już wiedzieć:

Znać pojęcia: modem, prędkość transmisji danych, przeglądarka internetowa, wyszukiwarka internetowa.

Posiadać umiejętności: korzystania z przeglądarki oraz wyszukiwarki internetowej, zapisywania stron internetowych na dysku twardym komputera.

Cele lekcji:

Uczeń powinien wiedzieć: jak skutecznie wyszukiwać informacje w sieci oraz jak wykorzystać już gotowe adresy do stron internetowych, uświadomić sobie jakie korzyści płyną z używania internetu w domu, szkole, pracy, wdrożyć się do odpowiedzialnego korzystania z internetu i stosowania etykiety internetowej,

Uczeń powinien umieć: wyszukać stronę internetową informującą o atrakcjach danego regionu, miasta, wyszukać informacje dotyczące bazy turystycznej, schronisk, hoteli, cen noclegów oraz możliwościach zwiedzania zabytków i cenach biletów, czy np. przejazdów wyciągiem lub kolejka linowa bądź też zwiedzenia muzeum, zapisać wyszukane strony internetowe na twardym dysku komputera.

Metody nauczania: pogadanka, elementy wykładu, prezentacja, ćwiczenia.

Formy organizacyjne: stanowisko komputerowe podłączone do internetu, praca w dwuosobowych grupach.

Środki dydaktyczne: stanowisko komputerowe podłączone do internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 5.0.

Plan lekcji:

  1. część organizacyjna (włączenie komputerów, sprawdzenie obecności),
  2. podanie tematu lekcji i zapoznanie z nim uczniów,
  3. przypomnienie zasad pracy z przeglądarką internetową,
  4. przypomnienie zasad pracy z wyszukiwarką internetową,
  5. przypomnienie zasad zapisywania stron internetowych na dysku,
  6. podsumowanie,
  7. zakończenie.

Przebieg lekcji:

Ad 3)

Jednym z programów, który umożliwia przeglądanie stron WWW jest Internet Explorer. Po uruchomieniu programu automatycznie wczytywana jest jedna ze stron WWW zwana stroną początkową (jeżeli mamy połączenie z internetem). Aby wyświetlić wybraną przez siebie stronę, należy wpisać jej adres w polu na pasku adresu i przycisnąć klawisz ENTER. Strona o podanym adresie zostanie pobrana z sieci i wyświetlona w głównym oknie programu.

Pierwsza strona wyświetlona po podaniu adresu nazywa się stroną domową (ang. Home page). Zazwyczaj jest ona przygotowana jako atrakcyjny spis treści i zawiera linki do podstron, z których się składa.

Internet Explorer pamięta sekwencję ostatnio odwiedzonych stron. Przełączanie się między nimi ułatwiają przyciski Wstecz i Dalej.

Podczas przeglądania kolejnych stron Explorer tworzy historię sesji, czyli zbiór adresów ostatnio odwiedzonych. Aby zapoznać się z historią, należy kliknąć przycisk Historia. Wtedy wyświetli się w lewej części okna pasek prezentujący zawartość folderu Historia z podziałem na konkretne dni (np. poniedziałek (w tym tygodniu), dzisiaj, tydzień 99-01-12).

Internet Explorer w trakcie instalacji tworzy folder Ulubione. W folderze tym warto przechowywać adresy ulubionych stron, czyli te do których najczęściej powracamy podczas podróży w sieci. Do zawartości folderu Ulubione mamy dostęp bezpośrednio z paska narzędzi za pomocą ikonki Ulubione.

Uczniowie przeglądają ciekawe linki zebrane i przygotowane przez nauczyciela:

www.ampmedia.com.pl/jura

(jura Krakowsko-Częstochowska - serwis informacyjny)

www.wakacje.pl/kajaki

(najciekawsze szlaki kajakowe)

serwisy turystyczne:

http://www.info-tour.com.pl/

http://www.intertour.pl/

krupowa.topnet.pl

Internetowy Klub Przyjaciół Schroniska na Hali Krupowej w Beskidzie Żywieckim

www.kki.net.pl/~wdecki

(Wdecki Park Krajobrazowy)

http://www.zigzag.pl/parki/rez-choj.html

(Parki Krajobrazowe)

Ad 4)

Ilość informacji przechowywanych w internecie jest tak ogromna, że kłopotliwe może się okazać odnalezienie miejsc, w których znajdują się poszukiwane wiadomości. Pomocy w odnalezieniu stron dostarczą odpowiednie narzędzia internetowe. Dostęp do tych narzędzi odbywa się poprzez witryny WWW. Aby więc z nich korzystać, należy znać adres takiej witryny.

Uzyskanie bardziej szczegółowych informacji umożliwiają tzw. wyszukiwarki. Z punktu widzenia użytkownika, wyszukiwarka jest stroną internetową, na której w odpowiednim polu wpisujemy interesujące nas hasło i wciskamy przycisk "Szukaj"/"Search". Wtedy poszukuje ona w Internecie stron odpowiadających naszemu opisowi i zwraca nam ich listę. Rzeczywistość jest, jak zwykle, nieco bardziej skomplikowana.

Wyszukiwarka składa się z dwóch części:
- tzw. "szperacza" (ang. webcrawler) poruszającego się po sieci w poszukiwaniu serwerów i stron internetowych;
- narzędzia indeksującego (budującego łatwy do przeszukania indeks znalezionych stron).

Tak więc jakość danej usługi wyszukującej zależna jest od tego, jak skutecznie szperacz znajduje strony i serwery warte zapamiętania i od tego, jak wydajnie znajdowane są informacje w indeksie odpowiadające wpisanemu przez nas zapytaniu.

Szperacze różnią się także głębokością, z jaką "wchodzą" w dany serwis internetowy. Płytki szperacz może obejrzeć stronę główną i kilka stron pochodnych, zaś głęboki może zapuścić się we wszystkie odsyłacze dostępne na kolejnych stronach.

My będziemy korzystać z wyszukiwarek Polskich gdyż nas interesować będą katalogi adresów do polskich stron internetowych.

Użyjemy więc:

Uczniowie korzystając z wybranej wyszukiwarki odnajdują informacje na temat interesującej ich miejscowości lub okolicy. Zebrane informacje zapisują na dysku pamiętając o tym, że zapisać mogą całą stronę lub same ilustracje lub sam tekst.

Ad 5) Przeglądane przez nas strony internetowe możemy zapisywać na twardym dysku naszego komputera. Pamiętać należy jednak o tym, że najpierw należy utworzyć, w katalogu użytkownika, katalog np. WYCIECZKA, i tam gromadzić bieżące informacje dla zachowania porządku na dysku. Jeżeli odszukaliśmy interesującą nas stronę wybieramy opcję Plik›Zapisz jako ... , wybieramy nazwę strony lub decydujemy się na nazwę zaproponowaną przez jej twórcę i zapisujemy we wcześniej utworzonym katalogu. Nazwa strony jest jednocześnie nazwą katalogu, który automatycznie zostanie założony obok strony i zgromadzone w nim zostaną wszystkie pliki z obrazkami, czy innymi plikami wstawionymi na danej stronie.

Ad 6) Uczniowie podczas przeglądania stron internetowych wybierają miejscowość, do której chcieliby wyjechać na wycieczkę klasową. Informacje zapisane na dysku komputera kopiują na dyskietki i jako zadanie domowe na następną lekcję przygotują folder informujący o samej miejscowości, jej okolicy zabytkach, ciekawych miejscach. Przygotują także kosztorys i dokładny plan wyjazdu. Najatrakcyjniejsza propozycja zostanie przedstawiona wychowawcy klasy.

Ewa Stelczyk - nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół Zawodowych im. T. Kościuszki w Oławie