Konspekt lekcji 2 - informatyka w Liceum Ogólnokształcącym.

 

Temat: Moja gazetka.

Klasa: 3 b Liceum Ogólnokształcące - profil informatyczny.

Zagadnienie: Przygotuj gazetkę szkolną na temat zadany przez nauczyciela przedmiotu kierunkowego.

Temat lekcji poprzedniej: Wyszukiwanie informacji w sieci.

Temat lekcji następnej: Drukowanie dokumentów.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne t.j. 90 minut.

Co uczeń powinien już wiedzieć:

Znać pojęcia: modem, prędkość transmisji danych, przeglądarka internetowa, wyszukiwarka internetowa, wcześniej zapoznać się z tematem gazetki.

Posiadać umiejętności: korzystania z przeglądarki oraz wyszukiwarki internetowej, zapisywania stron internetowych na dysku twardym komputera, tworzenia i drukowania dokumentów w edytorze tekstów.

Cele lekcji:

Uczeń powinien wiedzieć: jak skutecznie wyszukiwać informacje w sieci oraz jak wykorzystać już gotowe adresy do stron internetowych, uświadomić sobie jakie korzyści płyną z używania internetu w domu, szkole, pracy, wdrożyć się do odpowiedzialnego korzystania z internetu i stosowania etykiety internetowej,

Uczeń powinien umieć: wyszukać stronę internetową na zadany przez nauczyciela temat, znaleźć strony dotyczące interesującego go tematu, zapisać wyszukane strony internetowe na twardym dysku komputera.

Metody nauczania: pogadanka, elementy wykładu, prezentacja, ćwiczenia.

Formy organizacyjne: stanowisko komputerowe podłączone do internetu, praca grupowa i samodzielna.

Środki dydaktyczne: stanowisko komputerowe podłączone do internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 5.0.

Plan lekcji:

  1. część organizacyjna (włączenie komputerów, sprawdzenie obecności),
  2. podanie tematu lekcji i zapoznanie z nim uczniów,
  3. przypomnienie zasad pracy z przeglądarką internetową,
  4. przypomnienie zasad pracy z wyszukiwarką internetową,
  5. przypomnienie zasad zapisywania stron internetowych na dysku,
  6. podsumowanie,
  7. zakończenie.

Przebieg lekcji:

Ad 3)

Jednym z programów, który umożliwia przeglądanie stron WWW jest Internet Explorer. Po uruchomieniu programu automatycznie wczytywana jest jedna ze stron WWW zwana stroną początkową (jeżeli mamy połączenie z internetem). Aby wyświetlić wybraną przez siebie stronę, należy wpisać jej adres w polu na pasku adresu i przycisnąć klawisz ENTER. Strona o podanym adresie zostanie pobrana z sieci i wyświetlona w głównym oknie programu.

Pierwsza strona wyświetlona po podaniu adresu nazywa się stroną domową (ang. Home page). Zazwyczaj jest ona przygotowana jako atrakcyjny spis treści i zawiera linki do podstron, z których się składa.

Internet Explorer pamięta sekwencję ostatnio odwiedzonych stron. Przełączanie się między nimi ułatwiają przyciski Wstecz i Dalej.

W trakcie instalacji tworzy on folder Ulubione. W folderze tym warto przechowywać adresy ulubionych stron, czyli te do których najczęściej powracamy podczas podróży w sieci. Do zawartości folderu Ulubione mamy dostęp bezpośrednio z paska narzędzi za pomocą ikonki Ulubione.

Uczniowie przeglądają ciekawe linki zebrane i przygotowane przez nauczyciela:

Priv1.onet.pl/op/rg1 - Historia Polski i Europy

Ce.eng.usf.edu/pharos/wonders - 7 cudów świata

http://www.pai.com.pl/ - Piłkarska Agencja Informacyjna

www.free.com.pl/botanika/pas.htm - botanika

www.sowatech.com.pl/globus - Krótka informacja o państwach świata (flaga, waluta położenie itp.)

Lp.

Przedmiot

Temat gazetki

1

Historia Królowie Polscy.

2

Geografia Siedem cudów świata.

3

Biologia Botanika - mszaki, porosty, paprotniki, rośliny zielone.

4

Kultura -fizyczna Moje hobby – piłka nożna.

5

Plastyka Sztuka współczesna.

6

Geografia Krótka charakterystyka państw świata.

Ad 4)

Ilość informacji przechowywanych w internecie jest tak ogromna, że kłopotliwe może się okazać odnalezienie miejsc, w których znajdują się poszukiwane wiadomości. Pomocy w odnalezieniu stron dostarczą odpowiednie narzędzia internetowe. Dostęp do tych narzędzi odbywa się poprzez witryny WWW. Aby więc z nich korzystać, należy znać adres takiej witryny.

Uzyskanie bardziej szczegółowych informacji umożliwiają tzw. wyszukiwarki. Z punktu widzenia użytkownika, wyszukiwarka jest stroną internetową, na której w odpowiednim polu wpisujemy interesujące nas hasło i wciskamy przycisk "Szukaj"/"Search". Wtedy poszukuje ona w Internecie stron odpowiadających naszemu opisowi i zwraca nam ich listę. Rzeczywistość jest, jak zwykle, nieco bardziej skomplikowana.

Wyszukiwarka składa się z dwóch części:
- tzw. "szperacza" (ang. webcrawler) poruszającego się po sieci w poszukiwaniu serwerów i stron internetowych;
- narzędzia indeksującego (budującego łatwy do przeszukania indeks znalezi
onych stron).

Tak więc jakość danej usługi wyszukującej zależna jest od tego, jak skutecznie szperacz znajduje strony i serwery warte zapamiętania i od tego, jak wydajnie znajdowane są informacje w indeksie odpowiadające wpisanemu przez nas zapytaniu.

Szperacze różnią się także głębokością, z jaką "wchodzą" w dany serwis internetowy. Płytki szperacz może obejrzeć stronę główną i kilka stron pochodnych, zaś głęboki może zapuścić się we wszystkie odsyłacze dostępne na kolejnych stronach.

My będziemy korzystać z wyszukiwarek Polskich gdyż nas interesować będą katalogi adresów do polskich stron internetowych.

Użyjemy więc wyszukiwarek:

Uczniowie korzystając z wybranej wyszukiwarki aby odnaleźć pare stron na interesujący ich temat..

Ad 5) Przeglądane przez nas strony internetowe możemy zapisywać na twardym dysku naszego komputera. Pamiętać należy jednak o tym, że najpierw należy utworzyć, w katalogu użytkownika, katalog np. GAZETKA, i tam gromadzić bieżące informacje dla zachowania porządku na dysku. Jeżeli odszukaliśmy interesującą nas stronę wybieramy opcję Plik ›Zapisz jako ... , wybieramy nazwę strony lub decydujemy się na nazwę zaproponowaną przez jej twórcę i zapisujemy we wcześniej utworzonym katalogu. Nazwa strony jest jednocześnie nazwą katalogu, który automatycznie zostanie założony obok strony i zgromadzone w nim zostaną wszystkie pliki z obrazkami, czy innymi plikami wstawionymi na danej stronie.

Uczniowie pod koniec lekcji kopiują wszystkie dane zapisane na dysku na dyskietki i w domu przygotowują materiały na gazetkę szkolną. Za wykonaną pracę otrzymują ocenę od nauczyciela przedmiotowego.

 

Ewa Stelczyk - nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół Zawodowych im. T. Kościuszki w Oławie